Ölümlü İş Kazası Sonrası Mağdurun Ailesinin Hakları

İş kazası, belirli koşullar altında meydana gelen ve işçiyi ruhen ya da bedenen engelli 6hale getiren olaydır. Bu olayın sonucunun hemen ortaya çıkması gerekmez. Meydana gelen olay, ilerleyen bir zamanda da işçiyi bedenen ya da ruhsal olarak engelli hale getirse, yine de iş kazası olarak kabul edilmelidir. İş kazaları sadece işi yürütürken meydana gelmez. İşçi yemek molasında, çay molasın ya da üzerini değiştirdiği sırada meydana gelen bütün olaylar iş kazası sayılır.

 

İş kazaları genellikle çalışma ortamı koşullarından, yönetim hatalarından, zamanında ve yeterli bakım yapılmamasından, insan faktörlerinin göz ardı edilmesinden, yeterli ve uygun eğitim verilmemesinden, denetim eksikliğinden veya bu etkenlerin birkaçı ya da tamamının birbiri ile etkileşmemesi sonucu ortaya çıkar.  İş kazası meydana gelmesiyle işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır.

 

Bu nedenle iş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler şu şekildedir; İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir, işyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır, Kaza, bağlı bulunduğu kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir, Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir. İş kazası meydana geldikten sonra işçinin yaralanması, ölümü durumunda kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçi veya mirasçıları(işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik taleplerde bulunabilir.

 

 

 

İş kazası sonucunda 3 dava tipi vardır. Bunlar; Ceza soruşturması ve Ceza Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak olan Rücu Davalarıdır. İş kazası sonucu ölüm gerçekleşirse işçinin ailesi şu giderlerin karşılanmasını talep edebilir; Cenaze giderleri, tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci varsa), çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar istenebilir.

 

Ayrıca bedensel bütünlüğünün zedelenmesi nedeniyle kaza geçiren kişi manevi tazminat davası açabileceği gibi ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınları da manevi tazminat davası açabilir. Mirasçıların manevi tazminat davası açma hakları zaten Türk Borçlar Kanunu gereğince mevcuttur.

 

Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davaları işçinin uğramış olduğu maddi manevi zararı tazmin etme amacı taşıyacaktır. Mirasçılar tarafından hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik taleplerde bulunabilecektir.

Sitemizdeki Verilerin İzinsiz Kullanılması ve Kaynak Gösterilmeden Kopyalanması Kesinlikle Yasaktır.
Copyright © 2017 Öngü Osgb | Tüm Hakları Saklıdır 2015.