Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini ortadan kaldırmak için çalışmaların önemli bir kısmını oluşturan, kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Tehlikeli kimyasal sınıfına giren maddeler veya içeriğinde bunları barındıran ürünler için üreticisi tarafından hazırlanması gereken ve o maddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, depolama, taşıma koşulları, sağlık ve güvenlik kriterleri gibi bilgileri içeren bir dokümandır. Yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formu kimyasal ürün veya karışımın tanıtımı gibidir. O yüzden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlanırken hazırlayan kişinin; profesyonel birikimi, mesleki deneyimi(En az 5-8 yıl), güçlü referansları, kuvvetli bilgi bankası ve alt yapı, yeni sistemlere uyum, uluslararası tecrübe, ürünle ilgili kimyasal analiz imkanlarının olması gerekir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının yeterliliğinden emin olunması gerekir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları “Bir Kereliğine” hazırlanmaz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda şu bilgilerin yer alması gerekir; Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği, Zararlılık Tanımlanması, Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi, İlk yardım Önlemleri, Yangınla Mücadele Önlemleri, Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler, Elleçleme ve Depolama, Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Kararlılık ve Tepkime, Toksikoloji Bilgiler, Ekolojik Bilgiler, Bertaraf Etme Bilgileri, Taşımacılık Bilgisi, Mevzuat Bilgisi ve Diğer Bilgiler yer alır. “MSDS” Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun İngilizce “Material Safety Data Sheet” kelimesinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşur. Güvenlik Bilgi Formu Türkçe olarak hazırlanır ve elektronik ortamda yazılı metin halinde iletilir. Formun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilir. Bu formda verilen bilgilerin doğru olması firmanın sorumluluğundadır ve yasal bir gerekliliktir. Formda “Tehlike Sınıflandırılmasının” doğru şekilde yapıldığından emin olunmalıdır. Buda tecrübe ve profesyonellikle olur. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlamak dikkat ve zahmet gerektirir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Türkiye’de TÜRKAK tarafından yetki verilmiş kurumlar tarafından verilen eğitim sonrasında alınan Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı sertifikasına sahip kişiler tarafından hazırlanır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı eğitimi 4 gün olup eğitim sonunda 5.gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş tarafından Yeterlilik Sınavı düzenlenir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yetkisi kazanırlar. Malzme Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formlarının 1 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Kimyasal madde üreticileri, biyosidal madde üreticileri, temizlik maddeleri üreticileri, madeni yağ üreticileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu hazırlatmak zorundalar. Bu bir gerekliliktir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları her firmaya uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu form kozmetik ürünleri, atık niteliğindeki madde karışımlarını, gıda maddeleri, hayvan yemleri, radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren ürünleri kapsamaz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları olması gereken üründe eğer yoksa para cezası uygulanır.

Sonuç olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu; iş sağlığı ve güvenliği riskini ortadan kaldırmak için eğitimli, tecrübeli, bilgili kişiler tarafından hazırlanan maddelerin tehlikeleri ve risklerini içeren, o maddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, depolama, tasıma, koşulları sağlık ve güvenlik gibi bilgileri içeren formlara denir.

ÖNGÜ OSGB
Gaziantep

Sitemizdeki Verilerin İzinsiz Kullanılması ve Kaynak Gösterilmeden Kopyalanması Kesinlikle Yasaktır.
Copyright © 2017 Öngü Osgb | Tüm Hakları Saklıdır 2015.