Hastane Ortamında Radyasyon Tehlikesi

ısıkTedavi olmak için röntgen filmi çektirmeye gittiğimizde o filmi çeken teknik elamanın gün boyu radyasyona maruz kaldığını düşünmeyiz. Bizim tedavi olmak için yapılan tıbbi bir müdahale diğer bir insanın sağlığını olumsuz etkileyeceğini düşünmeyiz.

Röntgen çeken teknik elemanın, röntgen cihazının, hastanın, ortamın ve atıkların kanuni gereklilikleri var. Bir röntgen cihazı çalıştıran hastane yönetimi bu mevzuata uymak zorundadır. Hastaneleri mevzuata uyup uymadığı konusunda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları denetler.
Hastane ortamında röntgen çektirirken ışığın dalga boyunun insanı kanser yapma özelliği vardır. Işık insan hücrelerine çarptığında hücrenin yapısını bozar. Onarılamaz ise kansere yol açar. Burada hucreönemli olan kansere sebep olabilecek ortamı izole etmek ve ışına maruz kalan kişiyi korumak temel hedef olmalıdır. Bunun için röntgen çekimi yapılan cihazın standartlara uygun olması ve standartlara uygun olarak çalıştırılması, ortamın sürekli taze hava ile beslenmesi, çalışan personelin kişisel koruyucu donanım gözlük, yelek, triod koruyucu, kişisel dozimetre ortam dozimetresi kullanılması ve takibi, diğer personelin (temizlik) iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunması, radyasyona tabii olan atıkların bertarafı, çalışanlara fiili hizmet zammı uygulaması, çalışanların kişisel dokümanlarının yasal süre saklanması çok önemlidir.

Çalışanların Radyasyondan Korunması İçin 10 Altın Kural
• Koruyucu teçhizat kullanın
• Süre-Mesafe-Zırhlama(SMZ) kuralını en iyi şekilde uygulayın
• Tavana asılı kurşun eşdeğer camlı paravan, kurşun zırhlı yan kalkanlar ve masa perdesi kullanınız
• Eller birincil ışın demetinin dışında tutulmalıdır
• Görüntü güçlendirici tarafında duran bir kişi hastanın maruz kaldığı radyasyonun %1-5’i ve hastadan saçılan radyasyon kadar bir radyasyona maruz kalır. Bu sebepten durma yerimizi iyi belirlemeliyiz.
• X- Işını tüpünü daima hasta masasının altında tutunuz
• Kişisel dozimetrelerinizi kullanın
• Radyasyondan korunma konusunda periyodik eğitimler alarak bilgilerinizi sürekli yenileyin
• Radyasyondan korunma konusundaki endişelerinizi RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARIYLA paylaşınız
• UNUTMAYIZ – Kalite kontrol testleri, floroskopi cihazlarının güvenli ve istikrarlı kullanımını sağlar – Kullandığınız cihazı iyi tanıyın; Cihaz özelliklerinin uygun bir şekilde kullanılması hastanın ve çalışanların dozlarının azaltılmasında önemli rol oynayacaktır

Sitemizdeki Verilerin İzinsiz Kullanılması ve Kaynak Gösterilmeden Kopyalanması Kesinlikle Yasaktır.
Copyright © 2017 Öngü Osgb | Tüm Hakları Saklıdır 2015.